Retninger innen bygg- og anleggsteknikk

Det finnes mange retninger innen yrkesfag, men visste du at det også finnes ulike retninger og løp du kan ta relatert til bygg- og anleggsteknikk? Se hvilke muligheter du har.

Fagarbeider i bergverksfaget. Kvinne. Foto.

Mange er i tvil om hvilken retning de skal velge når de skal søke om videregående opplæring. Noen vil ta høyere utdannelse, og tenker at det kanskje ikke er så lett å gjøre det hvis man tar yrkesfag. Det stemmer ikke. Ingen studieretninger er bomveier, og du kan alltid utvikle deg videre etterpå. Skulle du ønske studiekompetanse underveis i løpet, finnes det også muligheter for det.

Bygg- og anleggsteknikk

Det vanligste dersom du ønsker å gå bygg- og anleggsteknikk, er å gå den ordinære linjen og etterpå være lærling i en bedrift. Utdannelsen er praktisk rettet, med en variert hverdag – og gir deg fagbrev ved endt læretid. Du får lønn under hele læretiden. Les mer om studietiden på bygg- og anleggsteknikk her.

Det finnes flere måter å bli læring på. Les mer om lærlingordningen i Veidekke her.

YSK (BYSK / TAF)

YSK står for yrkes- og studiekompetanse, og er for deg som ønsker å ta bygg- og anleggsteknikk, men også ønsker studiekompetanse (da kalles linjen BYSK). Linjen gir både fagbrev og spesiell studiekompetanse, og er en 4-årig utdanning. Dette løpet er også praktisk, men mer teoretisk enn vanlig bygg- og anleggsteknikk. Det er sånn sett et litt tyngre løp som ofte krever litt høyere karakterer og motivasjon. Også denne retningen gir deg lønnet læretid. Det er ulike tilbud i Norge, og her kan du blant annet lese om hvilke skoler som har BYSK/TAF.

Allmenn påbygging

Du kan ta allmenn påbygging til studiekompetanse etter fullført Vg2 yrkesfag, yrkeskompetanse eller fag- og svennebrev. Påbygging gir deg de fagene du trenger for å få studiekompetanse, dersom du ønsker det. Les mer om allmenn påbygging her.

Y-veien

Du kan søke opptak til høyere utdanning etter forkurs eller gjennom Y-veien, yrkesfaglig vei til høyere utdanning. Y-veien er beregnet på deg som har relevant yrkeskompetanse. Forkurs og Y-veien er vanligst innen realfags- og ingeniørstudier. Les mer om Y-veien her.

Fagskole

Fagskoler tilbyr korte yrkesrettede utdanninger innenfor en rekke fagfelt. Utdanningene bygger på yrkesfaglige utdanningsprogrammer med fag- eller svennebrev eller studieforberedende utdanningsprogrammer.

Mange fagskoler tilbyr deltidsstudier og nettbaserte studier, som gjør det enkelt å kombinere studiene med jobb.

De fleste fagskolestudier krever at du enten har fag-/svennebrev eller treårig yrkefaglig opplæring som er relevant for studiet du skal søke på. Les mer om opptak til fagskole her.