Myter om yrkesfag

Det finnes mange myter om yrkesfag. Som med myter flest er de færreste sanne.

Myter om yrkesfag

Myte 1: Bygg- og anleggsfag passer best for skoleleie elever.

Bygg- og anleggsfag passer for all type ungdom. De som er skoleleie, de som er utålmodige og de som er skoleflinke. Det er ikke noe annen bransje der du får et mer synlig bevis på at du er med å skape varig verdi, enn du gjør i bygg- og anleggsbransjen.

- Velg noe du trives med, er studierådgiver Anne Brita Barstad beste råd. Les mer om hvorfor her.

Myte 2: Velger du yrkesfag, bruker du bare hendene – ikke hodet.

I bygg- og anleggsfag får du brukt både hodet og hender. Dagens fagarbeidere er høykompetent arbeidskraft som skal løse mer avanserte oppgaver under stadig mer avanserte forhold.

Myte 3: Billig, utenlandsk arbeidskraft vil gjøre det vanskeligere å få jobb i fremtiden.

Veidekke og de andre store seriøse aktørene er avhengig av lokal, god og langsiktig kompetent arbeidskraft. Det får vi kun dersom norsk ungdom søker seg til bygg- og anleggsnæringen. De store aktørene har flagget seriøsitet i næringen høyt i lengre tid og i Veidekke jobber vi målrettet med dette temaet. At det i deler av vår bransje er uholdbare forhold, er ikke noe vi ønsker å skjule- men bekjempe.

Norge vil trenge opp mot 100 000 nye fagarbeidere frem mot 2030 og innen bygg- og anleggsfagene er behovene blant de største. Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA) anslår at behovet er 8 500 nye fagarbeidere hvert år frem til 2030.

Myte 4: Hvis du velger yrkesfag, kan du ikke ta høyere utdanning.

Mange av våre dyktigste ledere i Veidekke har tidligere vært fagarbeidere. De har gått veien fra å være lærlinger, tatt fagbrev og jobbet som fagarbeider hos oss i en periode. Det har gjort de veldig godt kvalifisert til å ta videre utdanning og etter hvert ta på seg lederoppgaver – forståelsen du får av å jobbe med produksjon gir deg erfaring som ikke kan læres på annen måte.

Om du velger å ta yrkesfaglig utdanning, er det ingenting i veien for at du kan fortsette med ingeniørutdanning eller andre studier etterpå. Ofte kan det være en fordel å vise at du også har praktisk erfaring når du senere søker jobb som for eksempel ingeniør. Finner du ut at du ønsker generell studiekompetanse, holder det å ta Vg3 etter at du har fått fagbrev. Les mer om allmenn påbygging og Y-veien her.

Myte 5: Lønnen som fagarbeider er dårlig

Som lærling får du lønn i læreperioden og som fagarbeider med fagbrev vil lønnen i Veidekke og hos de andre store aktørene, kunne være 550-600 000 kroner og oppover. I tillegg er utdannelsen mer eller mindre ferdig finansiert og du slipper dyre studielån. Det er også et yrke som har stor fleksibilitet i seg, slik at du kan velge å gjøre andre ting senere i livet.

Myte 6: Det vil bli vanskeligere å få jobb som fagarbeider i fremtiden.

Det er få andre bransjer hvor det er bedre utsikter enn i bygg- og anleggsnæringen. Det skal bygges veier, jernbane, skoler, sykehus i tillegg til et stort behov for nye boliger i og rundt de store byene. Bygg- og anleggsnæringen forventes å vokse med mellom 2-2,5% prosent pr. år frem til 2025. Byggenæringens landsforening anslår at det vil være behov for rundt 8.500 nye fagarbeidere hvert eneste år.

Myte 7: Det er vanskelig å få plass som lærling.

Det er variasjoner mellom de ulike fagene, men i deler av landet er det nærmest kamp om lærlingene i bygg- og anleggsbransjen. De fleste store byggherrer, offentlig og private, stiller nå krav om lærlinger i sine kontrakter med entreprenørene. Etterspørselen etter lærlinger har skutt i været, og har de lavt fravær og høy motivasjon er de generelt sett svært attraktive i vår bransje. I noen deler av lander er elever sågar garantert lærlingeplass (Viken, Oslo og Vestland fylker), men vi vet også at i enkelte deler av landet må ungdom flytte på seg for å få lærlingeplass også i vår bransje.

Veidekke er største lærebedrift blant entreprenørene i bygg- og anleggsbransjen i Norge. Vi har vi over 200 lærlinger i våre fag, noe som er svært viktig for at vi skal kunne utvikle oss. Vårt behov for fagarbeidere er stort, og veien til å utvikle egne, dyktige fagarbeidere starter med gode lærlingordninger.

Myte 8: Jeg har for gode karakterer fra ungdomsskolen til å velge yrkesfag.

Alle bør gjøre det de har mest lyst til. Og gjør man det så går man inn i en utdannelse og et yrkesliv med glød, som gjør at man har store muligheter for å lykkes i årene fremover.

Gode karakterer - og evne til å tilegne seg kunnskap og kompetanse - er alltid en fordel, også for fagarbeidere. Som dyktig fagarbeider kan du bidra i både planlegging og gjennomføring av prosjektene - sammen med de andre som jobber der. Mulighetene for videreutdanning og utvikling etter endt utdannelse er store og varierte. Les mer om videreutdanning her.